afslutte

afslutte
1
1) зака́нчивать, заверша́ть
2) заключа́ть (договор)
* * *
close, conclude, finish off, terminate, wind up
* * *
vb
(tilendebringe, føre til ende) end ( fx a conference, a journey, one's life; he ended his letter with best wishes),
F close ( fx one's career, a speech with a quotation; a closed
chapter; the matter (, the case) is closed), conclude ( fx one's speech, a meeting, a concert with an encore),
T wind up ( fx one's affairs, the debate, one's speech, the evening with a song);
(gøre helt færdig) finish ( fx the investigation, a letter, a job, one's preparations; the war was over but not finished),
(mere F) complete, finalize;
(bringe til ophør) bring to an end ( fx hostilities, a quarrel),
F terminate ( fx the conversation, hostilities);
(danne afslutningen på) end, finish, complete,
F close, conclude ( fx his speech ended (etc) the ceremony);
(traktat etc) make,
F conclude;
(opgøre fx bøger) close, balance;
[afslutte et bo] wind up an estate;
[afslutte en forretning (el. en handel)] put through a deal, make (el.
conclude) a bargain;
[afslutte en kontrakt] enter into a contract (med with);
[afslutte et køb] effect a purchase;
[afslutte en overenskomst] make (el. conclude) an agreement.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • afslutte — af|slut|te vb., r, de, t …   Dansk ordbog

  • § 41. Slutpunktum — (1) MELLEM SÆTNINGER OG INDE I SÆTNINGER Punktum kan bruges til at afgrænse og afslutte selvstændige eller forholdsvis selvstændige dele af en tekst, først og fremmest helsætninger (med eller uden ledsætninger): Jeg tager som regel med bussen.… …   Dansk ordbog

  • Absolvere — Frikende, afslutte (eksamen), slutte, beslutte, afsige dom, give syndsforladelse …   Danske encyklopædi

  • Terminere — Ende, afslutte …   Danske encyklopædi

  • Theodore Roosevelt — (27. oktober 1858 6. januar 1919), USA s 26. præsident og i 1906 modtager af Nobels Fredspris for sine bestræbelser for at afslutte den russisk japanske krig …   Danske encyklopædi

  • afmønstre — af|mønst|re vb., r, de, t (afslutte tjeneste ombord på et skib; afskedige søfolk) …   Dansk ordbog

  • tilendebringe — til|en|de|brin|ge vb., r, tilendebragte, tilendebragt (afslutte) …   Dansk ordbog

  • valme — val|me vb., r, de, t; valme et tag af (afslutte et tag med valm) …   Dansk ordbog

  • § 52. Kolon — (1) FORAN ORDRET GENGIVELSE Kolon bruges efter et anførende udtryk (inkvit) der står foran ordret gengivelse af tale, tanke, skrift osv.: Hun sagde: »Jeg kommer og hjælper til.« Jeg tænkte straks: »Nu bliver det min tur!« På skiltet skrev jeg:… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”